โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีปิด บัวระวงเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประมวลภาพพิธีปิด บัวระวงเกมส์


ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 4 ธ.ค. 2559 และพบกันใหม่ที่  " หิรัญญิการ์เกมส์ "  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ติดตามภาพ และ ผลการแข่งขันได้ที่ http://buarawong.nan.rmutl.ac.th/2016/