โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเช้า) บัณฑิตรายงานตัว ลงทะเบียน คณาจารย์ และ บัณฑิตทุกท่าน ถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าบัณฑิต และ ครอบครัวที่มาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ นำบัณฑิตขึ้นหอประชุม อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมอบเกียรติบัตรบัณฑิตเพชรราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ นายอรรถการณ์ สุทธการ (บธ.บ.สาขาการจัดการ) บัณฑิตชมวิดีทัศน์แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และชมการฝึกซ้อมของคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในส่วนของการปฏิบัติตัวในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคบ่าย) บัณฑิตแยกซ้อมในสาขากับคณาจารย์สาขา/คณะ และซ้อมในภาพรวมทั้งหมด โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 280 คน