version :

130922
Today
Yesterday
This Week
This Month
7
162
476
169

Your IP: 54.161.161.255

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ประกาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุ ครุภัณฑ เสื่อมสภาพ
ขอเชิญร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ
ประกาศแจ้งให้กับ นศ.และคณาจารย์ ที่ต้องการวัดตัวเพื่อตัดชุดครุย
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
ผลการออกรางวัลสลากการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี 2557
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2557
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการเรียน 1/2557 และวันลงทะเบียนเรียน 2/2557
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

RMUTL LINK

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา