version :

150098
Today
Yesterday
This Week
This Month
173
118
1208
173

Your IP: 54.226.246.160

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ แสง สี เสียง การละเล่นพื้นกีฬาพื้นเมือง คืนความสุขให้กับประชาชน
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานสถาปนามหาลัยฯ
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2558
ขอชวนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการอบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557
ขอเชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลน่าน ประจำปี พ.ศ. 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ขอเชิญชวนบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมโครงการ ฉันคือผู้สอน
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธธรม

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

RMUTL LINK

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา