version :

164007
Today
Yesterday
This Week
This Month
88
206
785
1325

Your IP: 54.82.32.206

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน เข้าร่วม กิจกรรมเดินขึ้นพระธาตุ ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรม ชาว มทร. ล้าานา น่าน ร่วมใจเทิดไท้ องค์ราชันย์ และรายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานเสื้อกิจกรรม
ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบ การบริหารความปลอดภัยทางถนน
ประกาศให้นักศึกษาปี 1 ปี 2558 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศแจ้งบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557
กิจรรม“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ขอชวนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ แสง สี เสียง การละเล่นพื้นกีฬาพื้นเมือง คืนความสุขให้กับประชาชน

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา