version :

196550
Today
Yesterday
This Week
This Month
143
193
478
613

Your IP: 107.20.108.136

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัว ปี 2559
รับสมัคร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารโดมแดง
กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศแจ้งให้กับ นศ.และคณาจารย์ ที่ต้องการวัดตัวเพื่อตัดชุดครุย
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประกาศแจ้งบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา