version :

184915
Today
Yesterday
This Week
This Month
108
166
1348
2233

Your IP: 50.17.16.177

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประกาศแจ้งบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กราชมงคลล้านนา น่าน ปี 2559
ประกาศรับเสื้อ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)
ประกาศจำหน่ายผลผลิต (มะขาม) โดยวิธีการประมูล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี ๒๕๕๘

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา