version :

133639
Today
Yesterday
This Week
This Month
114
147
976
2886

Your IP: 54.163.115.193

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ขอเชิญชวนบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมโครงการ ฉันคือผู้สอน
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธธรม
ประกาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุ ครุภัณฑ เสื่อมสภาพ
ขอเชิญร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ
ประกาศแจ้งให้กับ นศ.และคณาจารย์ ที่ต้องการวัดตัวเพื่อตัดชุดครุย
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
ผลการออกรางวัลสลากการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี 2557
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2557

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

RMUTL LINK

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา