version :

158263
Today
Yesterday
This Week
This Month
35
221
256
35

Your IP: 54.221.87.97

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

กิจรรม“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ขอชวนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2558
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ แสง สี เสียง การละเล่นพื้นกีฬาพื้นเมือง คืนความสุขให้กับประชาชน
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานสถาปนามหาลัยฯ
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2558
ขอชวนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการอบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557
ขอเชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลน่าน ประจำปี พ.ศ. 2558

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาค ก และ ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ดูข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา