version :

201546
Today
Yesterday
This Week
This Month
99
183
282
5609

Your IP: 54.225.1.143

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

การอบรมโครงการ Start up 2016 รุ่นที่ 2
ขอเชิญชวนใช้บริการนวดแผนไทยและจีนโบราณ
ขอเชิญเข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2559
กำหนดการอบรมโครงการ Start up 2016
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่จบการศึกษาปี 2558 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัว ปี 2559
รับสมัคร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารโดมแดง
กิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศแจ้งให้กับ นศ.และคณาจารย์ ที่ต้องการวัดตัวเพื่อตัดชุดครุย

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงชำแหละเนื้อและเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา