version :

207742
Today
Yesterday
This Week
This Month
25
140
976
6119

Your IP: 54.198.7.89

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

ขอเชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลน่าน ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม สภางานกาแฟ จังหวัดน่าน
ประกาศ แจ้งให้บุคลากร สวมใส่เสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ
ประกาศแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
การอบรมโครงการ Start up 2016 รุ่นที่ 2
ขอเชิญชวนใช้บริการนวดแผนไทยและจีนโบราณ
ขอเชิญเข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2559
กำหนดการอบรมโครงการ Start up 2016
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่จบการศึกษาปี 2558 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงชำแหละเนื้อและเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา